Centrifugalni ventilatori namjenjeni su odvod zraka, dima, prašine i drugih medija kroz cijevovode za odsis. Služe još kao uređaji za pneumatski transport materijala kada su postavljeni u tlačnoj izvedbi.
Pogodni su za primjenu na strojevima koji trebaju dodatnu ventilaciju ili odsisavanje. Kučište ventilatora izrađeno je od kvalitetnog čeličnog lima te bojano posebno antikorozivnom bojom. Rotor ventilatora je statički balansiran te može biti sa unazad zakrivljenim i unaprijed zakrivljenim lopaticama. Položaj ventilatora može biti u svim standardnim smjerovima te u posebnim položajima na zahtjev. Centrifugalni ventilatori tipa T-VEU-F i T-VPPG-F su ventilatori sa direktnim motornim pogonom putem trofaznog elektromotora V400/50Hz. Kapaciteta su u rasponu od 360 do 47 000 m3/h.

Centrifugalni ventilator (model) - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator (model) - Tehno filter d.o.o.

Centrifugalni ventilator 001 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 002 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 003 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 004 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 005 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 006 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 007 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 008 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 009 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 010 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 011 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 012 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 013 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 014 - Tehno filter d.o.o.Centrifugalni ventilator 015 - Tehno filter d.o.o.

Za infomaciju o cijeni, roku isporuke, ugradnji ili pomoć pri odabiru obratite nam se preko sljedeće kontakt forme!