CTF-UNI je centrifugalni odvajač prašine (ciklon) i koristi se za odvajanje krupnijih čestica prašine, relativno većih dimenzija i male naspine težine u drvnoj industriji, industriji mineralne vune i dr.
Koristi se kao primarni predodvajač u instalacijama pneumatskog transporta i otprašivanja gdje se odvajaju čestice od 50µm sa efikasnosti od cca 90%. Izlazna finija prašina odvaja se u filterima za otprašivanje (vrećastim filterima PMV). Ugrađuju se tlačno i podtlačno što podrazumjeva postavljanje ispred i iza ventilatora.

Ciklon UNI - Tehno filter d.o.o.

CTF – UNI – Univerzalni odvajač prašine (Tablica br. 1.0. – Osnovne dimenzije)

TIP Ø D A B Ø d a a1 a2 Ø c Ø c1 Ø K L profil H Težina [kg]
CTF – UNI. 10-0-0 630 1490 620 120 225 265 295 280 320 9 35×35 200 148
CTF – UNI. 20-0-0 710 1680 710 140 250 290 320 300 340 9 35×35 200 162
CTF – UNI. 30-0-0 800 1900 800 150 300 340 370 340 380 9 35×35 250 186
CTF – UNI. 40-0-0 950 2150 940 180 30 370 400 480 520 9 35×35 300 241
CTF – UNI. 50-0-0 1100 2440 1080 200 370 410 440 570 610 9 35×35 400 330
CTF – UNI. 60-0-0 1200 2820 1250 225 425 475 505 600 650 9 40×40 500 374
CTF – UNI. 70-0-0 1400 320 1400 250 480 530 560 680 730 9 40×40 580 560
CTF – UNI. 80-0-0 1500 3650 1590 290 525 575 605 740 790 9 40×40 630 671
CTF – UNI. 90-0-0 1750 4200 1850 330 630 680 710 820 870 9 40×40 660 781
CTF – UNI. 100-0-0 2000 4700 2100 370 720 780 820 1000 1060 11 50×50 680 810
CTF – UNI. 110-0-0 2400 5380 2300 420 820 880 920 1150 1210 11 50×50 700 904
CTF – UNI. 120-0-0 2700 6000 2740 470 940 1000 1040 1300 1360 11 50×50 800 1040

CTF-UNI shema - Tehno filter d.o.o.

Ciklon CTF - UNI 1 - Tehno filter d.o.o.Ciklon CTF - UNI 2 - Tehno filter d.o.o.Ciklon CTF - UNI 3 - Tehno filter d.o.o.

 

Primjer narudžbe

    CTF – UNI 10 K L

Univerzalni ciklon

         

Veličina

 • 10 Q=1.800 – 3.250
 • 20 Q=2.400 – 4.200
 • 30 Q=3.000 – 5.000
 • 40 Q=3.800 – 6.050
 • 50 Q=4.750 – 7.400
 • 60 Q=6.000 – 10.050
 • 70 Q=7.500 – 12.500
 • 80 Q=9.500 – 15.000
 • 90 Q=12.500 – 22.000
 • 100 Q=17.000 – 30.000
 • 110 Q=22.500 – 40.000
 • 120 Q=30.000 – 50.000
         
 • K – sa kapom
 • BK – bez kape
         
 • L – lijevi
 • D – desni
         

CTF-UNI shema 2 - Tehno filter d.o.o.

NAPOMENA: prilikom narudžbe ili upita o cijeni obavezno navesti da li uz odabrani ciklon naručujete noseće postolje te definirati njegovu visinu.

Za infomaciju o cijeni, roku isporuke, ugradnji ili pomoć pri odabiru obratite nam se preko sljedeće kontakt forme!