Reference

Hrvatska

 • Belje d.d. PJ Silosi, Beli Manastir – otprašivanje usipnih koševa
 • Belje d.d. Tvornica stročne hrane, Darda – otprašivanje usipnih koševa
 • Belje d.d. PC Sjemenarstvo, Beli Manastir – Ventilacija kompresorske stanice
 • Belje d.d. PC Tvornica mlječnih proizvoda, Beli Manstir – ventilacija pogodna, klimatizacija pogona
 • Belje d.d. Montaža Farmi:
  • Podlugovi
  • Darda
  • Kozarac
  • Hatvan
  • Sokolovac
  • Jakobovac
  • Bobota
  • Andrijaševci 1 i 2
  • Ovčara 1 i 2
 • Belje d.d. Tvornica opreme i strojeva d.o.o.
  • Usluga rezanja CNC plazmom
  • Proizvodnja boksova za prasilišta
  • Proizvodnja liga boksova
  • Proizvodnja krmnih zabrana
  • Proizvodnja iglua az telad
  • Ventilacija farme Topolik
  • Proizvodnja zavjesa od propuha
 • Tersa d.o.o. Osijek – aspiracija pilane i stolarije
 • Eco Cortec d.o.o. Beli Manastir – aspiracija kod proizvodnje plastike i biorazgradive folfije
 • Mijo Veners d.o.o. Oprisavci – aspiracija pogona za proizvodnju furnira
 • Arheološki muzej Osijek – ventilacija
 • Ekostil d.o.o Valpovo – aspiracija pilane i stolarije
 • Firmo d.o.o. Samatovci – aspiracija u proizvodnji kuhinja
 • Cronad d.o.o. Našice – aspiracija pilane
 • Farma Gradec, Vrbovec
 • Čiček d.o.o. Zlatar Bistrica
 • Contura d.o.o. Pleternica
 • Harburg Freudenberger d.o.o. Belišće
 • Fermo promet d.o.o. PJ Majške Međe
 • Sladorana d.d. Županja
 • Agroplod d.o.o Županja – aspiracija pilane
 • Đuro Đaković d.d. Kotlovi – izolacija parnih kotlova
 • Đuro Đaković d.d. TEP – izrada filtera za odsisavanje kod PPR zavarivanja
 • Metal Elektro d.o.o. Donja Zelina – izrada filtera za odsis kod plazma rezanja (TFK)
 • Alplas d.o.o. Čazma – izrada filtera za odsis kod plazma rezanja (TFK)
 • Belišće d.d. Održavanje – izrada filtera za odsis zavarivačkih mjesta (TFZ)
 • Vodogradnja d.d. Osijek – izrada ventilatora za odsisavanje zavarivačkih plinova
 • Trea Trade d.o.o. Rijeka – odsisni ventilatori sa postoljem
 • GPP Osijek – izrada filtera za odsisavanje zavarivačkih mjesta (TFZ)
 • Bilokalnik Drvo d.o.o. – aspiracija pogona za proizvodnju vrata
 • Nexe Grupa d.d. Dilj Vinkovci – dobava filterskih vreća
 • Elektrolux Šibenik – montaža ventilacije u hotelu
 • Adriatica Dunav d.o.o. – aspiracija u proizvodnji umjetnih gnojiva
 • Kandit Premijer d.o.o. – aspiracija mokrog šećera
 • Kircek d.o.o. Ljubeščica – aspiracija pilane
 • Pečenec d.o.o. Kapela Podravska – aspiracija pilane
 • Vupik d.d. – Rekonstrukcija silosa 200t/h
 • Modo Interijer Studio d.o.o.Darda – aspiracija u proizvodnji namještaja
 • Bifix d.o.o. Buje – proizvodnja građevinskih boja
 • Spačva d.o.o. Vinkovci- drvna indurstija, aspiracija pogona, rekonstrukcija cjevovda i filtera
 • Podravka d.d. Koprivnica- preklopke, elevatori
 • Klimaoperma d.d. – proizvodnja opreme za ventilaciju klimatizaciju, aspiracija pogona
 • Durapack d.d. Belišće, papirna industrija, rekonstrukcija odsisa
 • Rasco d.o.o. Kalinovac – aspiracija zavarivačkih mjesta
 • Pin Pellet d.o.o.- izrada ciklona u proizvodnji pelleta
 • Kontal d.o.o. – mobilni filter za zavarivanje
 • Drvo trgovina d.o.o.- drvna industrija, aspiracija pogona
 • Ciprijanovic d.o.o.- drvna industrija, rekonstrukcija cjevovoda
 • Salona Var d.o.o.- metalna industrija, aspiracija rezanja plazmom
 • Ferropreis d.o.o.- rekonstrukcija cjevovoda kod brušenja
 • Phoenix d.o.o.- proizvodnja strojeva za izradu opruga, viseci filter za zavarivanje
 • Kanaan d.o.o.- proizvodnja smokija i čipsa- ventilacija skladišta krumpira
 • Gradba d.o.o.- građevinski i bravarski poslovi- aspiracija rezanja plazmom
 • Saponia d.d.- prehrambena i kemijska industrija, aspiracija proizvodnje praška
 • Titan Sisak d.o.o.- aspiracija metalizacije
 • Stoliv- rekonstrukcija cjevovoda

Mađarska

 • Itafa kft. – pilana

Italija

 • Veneta cucine SPA – proizvodnja kuhinja
 • Dual SRL – tvornica radnih ploča za kuhinje
 • Stival SPA – tvornica vrata za kuhinje
 • Veneta Filati SPA – tvornica konca
 • Garbuio SPA – tvornica za proizvodnju duhanskih proizvoda
 • AIR Protech SRL – tvrtka za projektiranje i proizvodnju spalionica kemijskih proizvoda
 • Zanussi SPA – tvornica bijele tehnike
 • Enet SPA – proizvodnja plastičnih cijevi
 • Menz & Gasser SPA – tvornica marmelade
 • Vera SPA – tvornica sokova
 • Bergamin SPA – tvornica mlječnih proizvoda
 • Galvanin SRL – tvrtka za proizvodnju postrojenja za pakiranje
 • Macc SPA – proizvodnja alata
 • Dieci SRL – metalna industrija

Srbija

 • Bioenergy Point d.o.o. Boljevac – proizvodnja peleta, pneumotransport, aspiracija pogona
 • Ned biom- proizvodnja pelleta, aspiracija pogona
 • Veterinarski zavod Subotica- aspiracija silosa i usipnih koševa

BiH

 • Sisecam tvornica sode, Lukavac
 • Enwo d.o.o. Zvornik – prozivodnja peleta, aspiracija pogona
 • Mlin Majić d.o.o. Odžak – aspiracija silosa
 • Trgovir Energy- proizvodnja pelleta, aspiracija pogona
 • Enker – proizvodnja svijecica za auto industriju, mobilni filter za zavarivanje
 • Arcelor Mital – rudnik zeljeza aspiracija proizvodnje

Poljska

 • Damix – aspiracija varenja u proizvodnji kolica za šoping centre
 • Wieliczka – rudnik soli, aspiracija brušenja u rudniku
 • Altro Sianow –proizvodnja poljoprivredne opreme, aspiracija zavarivanja
 • Pentair- proizvodnja avionske opreme
 • Geo Eko- proizvodnja ventilacije, aspiracija rezanja laserom
 • Geo Eko- proizvodnja ventilacije, aspiracija uljne maglice
 • Geo Eko- mobilni filter za zavarivanje
 • Zelatyna- proizvodnja umjetnog gnojiva

Rusija

 • Pipe Elast Company, St. Petersburg- aspiracija u pogonu proizvodnje cijevi

Njemačka

 • Thumm&Co, Stuttgart- mobilni filter za zavarivanje
 • Ms Sohn- aspiracija rezanja sa plazmom
 • FEE- proizvodnja pozicija za auto industriju